PIT to inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych – jest podatkiem bezpośrednim i obejmuje dochody, które uzyskują osoby fizyczne. Ministerstwo Finansów udostępnia odpowiednie druki takiej deklaracji, na których składa się deklaracje rozliczeniowe raz w roku. Czym są koszty uzyskania przychodu? Do czego odnosi się podstawa opodatkowania? Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jest regulowany w