Odzyskiwanie przeterminowanych zobowiązań to niestety częste działania, na które muszą zdecydować się przedsiębiorcy nie chcąc stracić płynności finansowej. Jakie kroki należy podjąć, by sprawnie przeprowadzić proces windykacji? Jak zacząć windykacje należności? Telefony z upomnieniami, e-maile – to pierwszy krok do rozpoczęcia windykacji należności. Takie działania mogą być mobilizujące dla dłużnika. W przypadku, gdy okażą się